Filmcensur

Medierådets vurderingsudvalg kategoriserer film og trailer i 4 typer (klik, hvis du vil vide mere):


TILLADT FOR ALLE
TILLADT FOR ALLE, MEN FRARÅDES BØRN UNDER 7 ÅR
TILLADT FOR BØRN OVER 11 ÅR
TILLADT FOR BØRN OVER 15 ÅR


I biografen oplyser vi ved hjælp af ovennævnte symboler, hvilken klassifikation Medierådet har givet filmen.

Det er i flg. dansk lovgivning forbudt for biografer at give børn adgang til film, der ikke er egnet for dem. Derfor skal ID forevises mod forlangende.

Børn alene i Valby Kino
Børn må først se en 11-års film fra den dag, de er fyldt 11 år, og først se 15-års film fra den dag, de er fyldt 15 år.

Børn i Valby Kino med en voksen
Børn, der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film, hvis de følges med en voksen, dvs. en person der er fyldt 18 år, men brug venligst Medierådets vurderinger som grundlag for selv at tage stilling til, hvilke film dine børn skal se.

Børn under 7 år må i følge loven ikke se en film, der har fået en 11- eller 15 års-censur - heller ikke hvis de er ledsaget af forældre eller andre over 18 år.