Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv
EU's persondataforordning trådte i kraft d. 25. maj og vi i Valby Kino tager beskyttelse af dine data alvorlig. Vi sikrer, at den behandling, vi foretager er rimelig og gennemsigtig og i overenstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Dataansvar - kontaktoplysninger

Valby Kino Aps er dataansvarlige og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Valby Kino Aps
c/o Valby Kino
Gl. Jernbanevej 36-40
2500 Valby
Tlf: 71993640
CVR:36957441
email: kontakt@valbykino.dk

Vi behandler følgende oplysninger om dig
Ved billetbestilling (reservation eller køb) gemmer vi almindelige oplysninger:

* navn
* telefonnummer
* email-adresse

Formål og retsgrundlag for behandling
Vi beder om disse oplysninger for at kunne opfylde kundeaftale om at reservere/sælge biografbilletter.

Opbevaring af data
Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt og relevant for opfyldelsen af vores forpligtelse over dig som kunde, og/eller så for opfyldelse af relevant lovgivning, fx bogføringsloven regler om opbevaring af data i 5 år.

Videregivelse af data
Vi videregiver dine data til vores databehandler Integra 1stepahead A/S, som vi har indgået en databehandleraftale med.

Dine rettigheder
Du har på ethvert tidspunkt ret til at få indsigt i, hvilke persondata Valby Kino behandler om dig jf. Persondataforordningens artikel 15. Du har også ret til at få dine data berigtiget eller slettet. Jf. Persondataforordningens artikel 16 og 17. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod at Valby Kino behandler dine data, eller hvis du mener vi behandler dine data i strid med gældende regler.Jf. artikel 21

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte os via kontaktformularen på vores forside.

Klage
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Valby Kinos behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgede:

Datatilsynet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon +45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
website: www.datatilsynet.dk